μνῆμα


μνῆμα
памятник

Ancient Greek-Russian simple. 2014.